Pogoji uporabe

Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev

Hotel Bolero

 

Hotel Bolero, v nadaljnjem besedilu: hotel, postavlja in prodaja hotelske storitve v skladu z objavljenimi pogoji, opisi, datumi in veljavnim cenikom ter v skladu s potrjeno rezervacijo ali pogodbo, v svojem imenu in za svoj račun. Kot naročnik storitve za končnega uporabnika se lahko pojavi agencija ali organizator potovanja, zanje kot posrednika veljajo določila Splošnih pogojev.

 

S pošiljanjem povpraševanja za rezervacijo potrjujete, da se strinjate s Splošnimi pogoji hotela in to postane zakonska obveznost. Pri opravljanju storitev hotel uporablja pravila, ki jih predpisuje hišni red, hotelska in gostinska praksa ter v skladu z veljavnimi pozitivnimi pravnimi predpisi Republike Hrvaške.

 

KATEGORIZACIJA

Objekt in namestitvene enote v sklopu hotela kategorizirajo pooblaščeni organi Ministrstva za turizem Republike Hrvaške v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Hotel ne prevzema odgovornosti za ustne ali pisne informacije, ki niso v skladu z opisom storitev in samega objekta v objavljenih programih ter pridobljene s strani tretje osebe. Hotel ne odgovarja v primeru netočnih informacij poslovnih partnerjev.

 

REZERVACIJE IN NAČINI PLAČILA

Povpraševanja in rezervacije sprejemamo preko spletne strani hotela, po pošti ali osebno na recepciji hotela. Z rezervacijo zmogljivosti preko spletne strani uporabnik izjavlja, da v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja in uporabe storitev. Vse našteto postane zavezujoče, tako za uporabnika storitve kot za hotel Bolero. Pri rezervaciji zmogljivosti je uporabnik storitve dolžan posredovati vse zahtevane podatke. Da bi bila rezervacija veljavna, uporabnik storitve jamči za rezervacijo z veljavno kreditno kartico. Kreditno kartico uporabljamo izključno kot jamstvo za rezervacijo. Plačilo se opravi na recepciji ob prihodu, s kreditno kartico ali gotovino, razen če je navedeno drugače. Nastanitev si pridržuje pravico do predavtorizacije kreditne kartice vnaprej. Osebni podatki gosta, kot tudi podatki o kreditni kartici, so popolnoma zaščiteni. Prenos podatkov poteka preko varnostnega strežnika. Vse rezervacije preko spletnega rezervacijskega sistema veljajo za veljavne šele po potrditvi rezervacije s strani centralne prodajne enote hotela Villa Dubrovnik. Obvestilo/potrdilo o rezervaciji je treba predložiti na recepciji ob prihodu v hotel. Rezervacijo lahko potrdite na spletu ali po e-pošti. Vse storitve se zaračunajo na recepciji hotela pred odhodom gosta. Kajenje je prepovedano v celotnem objektu. Hotel je odprt 0-24.

 

NAMESTITEVNA DAKSA

Uporabnik storitve je v skladu s predpisi, ki urejajo plačilo turistične takse, dolžan plačati turistično takso ob plačilu hotelske namestitve. Višina turistične takse v Republiki Hrvaški se razlikuje glede na sezono in destinacijo. Otroci do 12 let ne plačujejo bivalne takse, otroci od 12 do 18 let pa imajo 50 % popust. Znesek turistične takse se plača ob plačilu celotnega stroška rezervacije. Znesek plačane turistične takse je naveden na izstavljenem računu ob obračunu in plačilu storitve. Višino turistične takse določi Vlada Republike Hrvaške.

 

CENE STORITEV

Cena storitve je znesek na osebo ali na dan, kot je navedeno v ceniku storitev. Dodatne storitve niso vključene v ceno, gost hotela pa doplača. Hotel Bolero si pridržuje pravico do spremembe cen storitev kadarkoli. Za stranke, ki so vplačale akontacijo ali zagotovile sprejemljivo garancijo za rezervacijo, hotel jamči cene, ki so veljale ob opravljeni rezervaciji. Cene in pogoji po veljavnem kunskem ceniku na recepciji veljajo za bivanja brez rezervacije. Cena vključuje zajtrk in DDV. Vsa plačila bodo izvedena v HRK. Če za plačilo uporabite kreditno kartico tujega izdajatelja, se cena, izražena v HRK, pretvori v lokalno valuto, v kateri tuji izdajatelj izda račun za stroške, ki bremenijo kreditno kartico. Ta konverzija bo izvedena po menjalnem tečaju, dogovorjenem med tujim izdajateljem in uporabnikom kreditne kartice, zato obstaja možnost odstopanja zneska, za katerega bo kreditna kartica bremenjena, od prvotne cene, navedene na spletni strani hotela. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni v Bolero. Dodatno ležišče se doplača na noč po osebi, po ceni 80% osnovne cene na noč na osebo. Otroška posteljica za otroke do 3 let je na voljo po ceni ca. 36 kun (5 EUR).

 

NAMESTITEV V HOTELU

Razporeditev prostorov določi recepcija v kraju bivanja. Če se gost izrecno ne dogovori za sobo s posebnostmi, sprejme eno od uradno registriranih namestitvenih enot iz kataloga in cenika. Namestitev v sobo ni možna pred 14. uro na dan koriščenja storitve, izprazniti pa jo je treba do 10. ure na dan koriščenja storitve. Prihode po 20. uri je potrebno najaviti vnaprej. V nasprotnem primeru hotel ne jamči možnosti izvedbe storitve, razen če ni drugače navedeno.

 

PRAVICA HOTELA BOLERO DO SPREMEMBE IN ODPOVEDA REZERVACIJE

Hotel Bolero si pridržuje pravico do spremembe rezervacije ali načina izvajanja storitev, v primeru okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti, se jim izogniti ali odložiti. Potrjeno namestitveno enoto je mogoče zamenjati z namestitveno enoto enake ali višje kategorije ob ohranitvi enake cene, ki je veljala v času potrditve rezervacije in pravočasnega obveščanja gosta o spremembi. V primerih, ko nadomestne namestitve ni mogoče najti in je rezervacija plačana vnaprej, si hotel pridržuje pravico, da odpove rezervacijo in povrne vplačani znesek v celoti.

 

PRAVICA GOSTA DO SPREMEMBE IN ODPOVEDA REZERVACIJE

V primeru, da gost želi spremeniti ali odpovedati rezervacijo, mora to storiti pisno (po e-pošti, pošti ali faksu). Če sprememba rezervacije ni mogoča in gost odpove potrjeno rezervacijo, veljajo naslednji pogoji odpovedi:

 

16.7. - 13.8.

Odpovedi do 14 dni pred prihodom so brezplačne.

 

1.1. - 15.7. in 14.8. - 31.12.

Odpovedi do 7 dni pred prihodom so brezplačne.

 

Odpovedane rezervacije po navedenih rokih pred prihodom se zaračunajo v celotnem znesku cene bivanja. Možnosti vračila ni. Neprihod gosta, predčasni odhod ali skrajšanje bivanja se zaračunajo v celotnem znesku cene celotnega bivanja. Možnosti vračila ni.

 

POGOJI REZERVACIJE

Kreditna kartica, s katero je bilo plačano bivanje v hotelu, se bremeni v celotnem znesku cene bivanja v hrvaških kunah po menjalnem tečaju Hrvaške narodne banke na dan plačila.

Cena vključuje DDV in zajtrk. Turistična taksa ni vključena. Zaračunava se na osebo in na dan. V primeru neveljavne kartice si hotel pridržuje pravico do preklica rezervacije.

 

OBVEZNOSTI HOTELA BOLERO DO UPORABNIKA STORITVE

Obveznost hotela je nenehno skrbeti za kakovost opravljene storitve, v skladu z zakonskimi predpisi, pravili stroke in splošno sprejetimi običaji v turizmu in gostinstvu. Hotel si bo prizadeval v celoti izpolnjevati svoje obveznosti, razen v primeru dogodkov, na katere ne moremo vplivati.

 

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV

Uporabnik storitve je dolžan pridobiti in posedovati vso zahtevano osebno dokumentacijo ob prihodu in odhodu iz namestitvenih enot hotela. Uporabnik storitve je dolžan upoštevati hišni red, ki ga predpisuje Hotel Bolero. Uporabnik storitve je dolžan pred prihodom preveriti vizumski režim med Republiko Hrvaško in državo, iz katere prihaja, ter preveriti, ali potrebuje dodatno potno listino za vstop in bivanje v Republiki Hrvaški.

 

PRAVICA DO UGOVORA

Če storitve iz ponudbe niso opravljene v skladu z navedenimi merili, ima gost pravico vložiti pisni ugovor na opravljene storitve. Gost ima pravico do pritožbe zaradi neplačane plačane storitve. Vsak gost - nosilec potrjene rezervacije, odda reklamacijo posebej. Gost je dolžan v dobri veri sodelovati z osebjem namestitvene enote, da bi odpravili vzroke za pritožbo.

 

Postopek pritožbe:

Gost je dolžan neprimerno storitev oglaševati na recepciji ali obvestiti hotel preko e-pošte: [email protected] ali oddati pisno reklamacijo po pošti na naslov: Ivana Meštrovića 1, Biograd na moru, 23210, Hrvaška .

 

PRISTOJNOST

Vsi spori ali nesoglasja se bodo reševali na način, ki bo sprejemljiv za obe strani, in če rešitve ne bo mogoče doseči, se sprejme arbitraža krajevno pristojnega sodišča.

 

VIŠJA SILA

Gost in hotel sta oproščena izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, če nastopijo okoliščine, ki se štejejo za »višjo silo«, če takšne okoliščine ne obstajajo in vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kar je podrobneje opisano v nadaljevanju.

 

 

Izraz "višja sila" pomeni nenavadne in nepredvidljive dogodke, na katere strani nimata vpliva. Takšni dogodki vključujejo (na primer) vojno, vojno grožnjo, demonstracije, naravne ali jedrske nesreče, požare, epidemije, slabo vreme, teroristični napad, vladne odločitve in/ali predsedniške odločitve in/ali parlamentarne odločitve (npr. odločitve o zaprtju meje, prepoved zapuščanja države stalnega prebivališča, odločbe o morebitnih prepovedih potovanja izven države) in druge podobne okoliščine.

 

Stranka se lahko zaradi "višje sile" v kakršnem koli smislu razreši obveznosti le, če mu je onemogočeno izpolnjevanje obveznosti iz Pogodbe in po sprejetju vseh potrebnih ukrepov ne more realizirati nadomestnih dogovorov. Hotel se lahko sklicuje na »višjo silo«, kadar je onemogočena ali povezana z velikimi težavami pri doseganju varne namestitve, kadar hotel meni, da je ogroženo zdravje, udobje ali zadovoljstvo stranke in ko bi lahko bila ogrožena varnost gostov in zaposlenih.

 

DRUGI NASTANITVENI POGOJI

Prijava je možna po 14. uri na dan prihoda. Odjava iz hotela je možna do 10. ure na dan odhoda.

 

Hotel si pridržuje pravico, da zavrne bivanje in druge storitve tistim gostom, katerih ravnanje kakor koli ni v skladu s hišnim redom hotela, kar moti mir in dostojanstvo drugih gostov ali osebja ali ogroža njihovo varnost oz. dobro počutje.

V hotelu ne bivajo osebe, mlajše od 18 let brez spremstva odrasle osebe.

 

Morebitne pritožbe ali pritožbe gostov bo hotel upošteval le, če so bile poslane v času bivanja, bodisi na licu mesta neposredno odgovorni osebi v hotelu, bodisi preko agencije, ki je opravila rezervacijo, ali preko uradnega zastopnika.

Uprava si pridržuje pravico do zaprtja določenega dela (bazen, terasa ipd.) v primeru potrebnih popravil in vzdrževanja ali sezonskega zaprtja v zimskem času.

 

Glede na obstoječe razlike v istih vrstah sob so navedene fotografije zgolj ilustrativne in informativne narave in ni nujno, da ustrezajo dejansko rezervirani sobi.


Contact

Hotel Bolero

Ivana Meštrovića 1

23210 Biograd na moru

Tel.:
Fax.:

Location

Social media